Aanbod 4Growth LeadSelf Game

Ons aanbod

Hoe de LeadSelf Game jouw organisatie kan helpen

Aanbod LeadSelf games

LeadSelf Game

De Game heeft impact op drie niveaus. Medewerker, team en organisatie. 

Door inzet van de Game krijgt de medewerker een beter begrip van eigen emoties en gedragingen, zijn/haar drijfveren, talenten en valkuilen. 

Op teamniveau snappen en begrijpen de teamleden elkaar beter. Daarmee creëren ze een gemeenschappelijke basis om beter samen te werken.

Een effectieve en succesvolle organisatie kan niet zonder goed en constructief samenwerkende teams. De LeadSelf Game zorgt voor betere samenwerking en afstemming van de deelnemende teams. Geen silo's, maar samen.

De LeadSelf Game is bedoeld voor professionals uit bedrijfsleven, zorg, onderwijs en overheid met minimaal enkele jaren werkervaring.


Deelnemers aan de LeadSelf Game spelen in groepen van minimaal 12 tot maximaal 26 personen. Onderlinge intervisie en coaching spelen een belangrijke rol. De LeadSelf Game wordt aangeboden in twee  varianten en bestaat altijd uit een vast opstartbedrag (€ 2.500) en een prijs per deelnemer.

De LeadSelf Game is een uitgave van Games.4Growth BV.

LeadSelf aanbod
€ 750,- p.p. (minimaal 12 deelnemers)

LeadSelf to a better EQ

Deelnemers aan het "LeadSelf to a better EQ" programma besteden gedurende 6 weken gemiddeld drie uur per week aan het programma. 


Aan het einde van dit persoonlijk leiderschapsprogramma kan de deelnemer:

 • Persoonlijke drijfveren, talenten en valkuilen beter benoemen, herkennen en benutten of ontwijken.
 • Kennis over de werking van het brein toepassen in de eigen werkomgeving om zijn/haar gedrag en emoties effectiever in te zetten bij verandering.
 • Drijfveren, talenten en bijbehorende valkuilen van anderen (h)erkennen en helpen deze nog beter te benutten of juist te ontwijken.
 • Eigen gedrag, communicatie en emoties herkennen en benoemen hoe deze doorwerken op anderen.
 • De effectiviteit van eigen gedrag, emoties en communicatie koppelen aan sturing op concrete en meetbare resultaten voor de eigen organisatie.
 • Een eigen Growth Compass invullen, erop reflecteren en bijsturen. Het Growth Compass helpt ook na het programma richting te behouden, de eigen talenten optimaal te benutten en persoonlijke valkuilen eerder te herkennen en ontwijken.
games leadself verandering
€ 1.250,- p.p. (minimaal 12 deelnemers)

LeadSelf & LeadOthers

De "LeadSelf & LeadOthers"  is bedoeld voor leidinggevenden. Dit programma omvat alle "LeadSelf to a better EQ"-leerdoelen en heeft daarnaast meer ruimte voor intervisie, coaching en aandacht voor het effectiever beïnvloeden van anderen.

Deelnemers aan het "LeadSelf & LeadOthers" programma besteden gedurende 6 weken gemiddeld vier uur per week aan het programma.


Na het programma kan de deelnemer:

 • Persoonlijke drijfveren, talenten en valkuilen beter benoemen, herkennen en benutten of ontwijken.
 • Kennis over de werking van het brein toepassen in de eigen werkomgeving, om gedrag en emoties effectiever in te zetten bij verandering.
 • Drijfveren, talenten en bijbehorende valkuilen van anderen (h)erkennen en helpen deze nog beter te benutten of juist te ontwijken.
 • Eigen gedrag, communicatie en emoties herkennen en benoemen hoe deze doorwerken op anderen.
 • De effectiviteit van eigen gedrag, emoties en communicatie koppelen aan sturing op concrete en meetbare resultaten voor de eigen organisatie.
 • Een eigen Growth Compass invullen, erop reflecteren en bijsturen. Het Growth Compass helpt ook na het programma richting te behouden, de eigen talenten optimaal te benutten en persoonlijke valkuilen eerder te herkennen en ontwijken.
 • De belangrijkste pijlers van sturen op intrinsieke motivatie (Dan Pink) toepassen binnen de eigen werkomgeving.
 • Medewerkers effectiever coachen middels het GROW model.